Budynek Neofilologii Uniwersytet Gdański

Firma P.H.U.P. "ARTEX" wykonuje prace w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, w zakresie:
- budowy kanalizacji sanitarnej;
- instalacji ciepłej i zimnej wody;
- instalacji hydrantowej;
- wykonania wentylacji;
- instalacji centralnego ogrzewania.