Pomorskie Centrum Logistyczne - Goodman

Firma P.H.U.P. "ARTEX" wykonała, na hali Pomorskie Centrum Logistyczne - Goodman w Gdańsku, roboty sanitarne w zakresie:
- instalacji gazowej, promienniki gazowe;
- instalacji ciepłej i zimnej wody na hali i pomieszczeniach socjalnych;
- ogrzewania biur;
- wentylacji i klimatyzacji biur;
- odwodnienia dachu;
- budowy dwóch kotłowni;
- kanalizacji sanitarnej.

Projekt ten jest multimodalnym centrum logistycznym, łączącym Polskę z głównymi miastami Europejskimi poprzez międzynarodowy transport kolejowy, drogowy i morski.