Szkoła Podstawowa przy ulicy Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku

W 2013 roku firma Artex rozpoczęła roboty instalacyjne w nowopowstających trzech budynkach kompleksu szkoły podstawowej przy ulicy Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku w zakresie:

- wykonania kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- wykonania kanalizacji technologicznej
- wykonania instalacji c.o. i c.t.
- wykonania instalacji wod. - kan.
- wykonania instalacji gazowej
- wykonania technologii kotłowni wraz z instalacją solarną
- wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
- wykonania instalacji wentylacji basenowej
- wykonania instalacji klimatyzacji
- wykonania instalacji automatyki